E- JA F-JUNIOREIDEN TUKIHAKU 25.9.-13.10.2017

28.9.2017

Syksyn tullen sellaisten pelaajien perheet, joilla on haasteita taloutensa kanssa voivat taas hakea seurojensa kautta Jääkiekkoliiton tukea kauden 2017-18 kausimaksuihin. Nuorempien ikäluokkien, eli E- ja F-junioreiden tukihaku alkaa 25.9. ja jatkuu 13.10. saakka.

Hakemukset liittoon täytetään aina seuran toimesta, tukea hakevat perheet toimittavat seuran vastuuhenkilölle (Ari Tamminen) hakemukseen tarvittavat tiedot alempana löytyvän linkin takana olevalla lomakkeella.

SYKSYN HAKU – IKÄLUOKAT E-F

Hakuaika: 25.9.-13.10.2017

Päätökset: 17.11.2017 mennessä

Maksu: 15.12.2017 mennessä

Tukisummat on porrastettu ikäluokittain seuraavasti: E/300 € ja F/200 €. Syksyn haun yhteydessä tukea voidaan myöntää enimmillään yhteensä 100 000 euroa. Tuki on pelaajakohtainen ja se kohdistetaan seurassa kauden 2017-18 kausimaksuihin. 

Kriteerit tuen myöntämiselle (PELAAJAT):

Perheen työttömyydestä, sairauksista, lasten runsaslukuisuudesta tai muusta toimeentuloon vaikuttavista syistä johtuvat taloudelliset haasteet.

Kriteerit tuen myöntämiselle (PELAAJIEN SEURAT):

Seuralla tulee olla suunnitelma ko. ikäluokkien valmentajien koulutuksesta ja siitä, kuinka nämä ovat mukana Jääkiekkoliiton valmentajalisenssijärjestelmässä.

Lisäksi seuralta edellytetään toimenpiteitä uusien harrastajien rekrytoimiseksi ja harrastuskustannusten kurissa pitämiseksi seuratasolla ja joukkueiden toimintaa suunniteltaessa. Esim. tarpeettomat turnausmatkat eivät oikeuta tukien hakemiseen.

Seuran tulee hakemuksia puoltaessaan huomioida, että tuet on tarkoitettu niitä aidosti tarvitseville. Aikaisemmilla hakukerroilla on myöhemmin käynyt ilmi, että seurat ovat puoltaneet myös sellaisten pelaajien hakemuksia, joissa ei toteudu rahaston tarkoitus (esim. perheen tulotaso ei täytä vähävaraisuuden kriteereitä). Jos väärinkäytöksiä ilmenee, voidaan seuran tukikäsittelijää vaihtaa tai pahimmassa tapauksessa seuran juniorit eivät voi osallistua tukien hakemiseen.

USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET TUKIHAKUIHIN LIITTYEN

1) Kumpi määrää maksettavan tuen summan, pelaajan ikä vai sarja, jossa hän pelaa?

Tuki määräytyy aina pelaajan iän mukaan riippumatta siitä, minkä ikäluokan sarjassa pelaaja pelaa.

2) Mihin tarkoituksiin saatua tukirahaa voi käyttää?

Tuet on tarkoitettu käytettäväksi vain ja ainoastaan kausimaksuihin. Tuki maksetaan ensin seuran tilille ja tämän jälkeen joukkue kohdistaa tuen pelaajan maksuihin seurassa sovitun käytännön mukaan.

3) Minne tuki maksetaan pelaajan vaihtaessa seuraa tukihaun aikana?

Mikäli asiasta ei erikseen ilmoiteta, maksetaan tuki aina hakemuksessa ilmoitetulle seuran tilille. Jos pelaaja vaihtaa seuraa, tulee seuran ilmoittaa aluepäällikön kautta muuttuneet maksutiedot ennen tukien maksamista. Tuki on aina pelaajakohtainen.

4) Tarve tuelle tuli vasta haun päätyttyä – voiko tukea hakea muina kuin ilmoitettuina aikoina?
Valitettavasti ei voi. Määriteltyjen hakuaikojen ulkopuolella tulleita hakemuksia ei käsitellä, tämä koskee myös myöhässä tulleita hakemuksia. 

5) Keneltä voin kysyä lisää tukihausta?
Jokaisessa seurassa tulee olla vastuuhenkilö, joka auttaa pelaajia ja pelaajien vanhempia mahdollisten lisäkysymysten kanssa. Mikäli vastuuhenkilö ei osaa vastata perheiden kysymyksiin, selvittää hän vastaukset oman aluepäällikön kautta – perheet eivät siis asioi suoraan Jääkiekkoliiton kanssa. Espoon Kiekkoseurassa tämä henkilö on toiminnanjohtaja Ari Tamminen

6) Koska vanhemmat ikäluokat voivat hakea tukea?
D-, C- ja B-junioreiden tukihaku tapahtuu keväällä, päivämääristä tiedotetaan tarkemmin maaliskuun aikana.

HAKEMUKSEN TÄYTTÖ – NÄIN TUKIHAKU ETENEE

Seuroille toimitetaan linkki hakukaavakkeeseen 25.9. mennessä. Seuroilla on 13.10. asti aikaa kerätä tukea hakevilta perheiltä hakemukseen tarvittavat tiedot ja täyttää kaavakkeet.

Hakemuksessa kysyttävät asiat löytyvät: Kysymykset perheille_E ja F tukihaku 2017.doc

Palauta hakuajan puitteissa (13.10. klo 15:00 mennessä) yo hakemuslomake täytettynä sähköpostitse toimisto(at)espoonkiekkoseura.fi.

Pyydämme huomioimaan, että jokaisesta hakijasta täytetään oma kaavake. Hakemuksia tai liitteitä (esim. koulutodistus) ei tarvitse postittaa erikseen. 

Hakuaika päättyy 13.10. eikä myöhässä tulleita hakemuksia oteta käsittelyyn. Päätökset tiedotetaan seuroille 17.11. mennessä ja maksu suoritetaan pelaajan seuran tilille 15.12. mennessä.


Kiekkoterveisin,

Suomen Jääkiekkoliitto & Espoon Kiekkoseura